English
Việt Nam
slide1
Cung trí thức
slide1
slide1
slide
Quản lý chất lượng
( 12/04/2014 - Lượt xem : 1383)

                  Chúng tôi nhận thức rằng chất lượng là công cụ đảm bảo sự thành công. Chất lượng không chỉ mang lại sự phát triển ổn định của công ty mà nó còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ lợi ích lâu dài với khách hàng.

                  Chúng tôi cam kết thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

 

Các bài viết khác
Giới thiệu chung (Lượt xem: 1684)
Sơ đồ tổ chức (Lượt xem: 1519)